Villkoren för att lägga upp faktura

För att lägga upp en faktura måste du följa villkoren nedan.